Uslovi agencije

1. Uvod

Round The World agencija obavlja poslovanje u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Srbije I obezbeđuje pružanje pojedinačnih usluga kao što su vršenje rezervacije ili kupovina avio karata, voznih karata, transfera, hotelskog smeštaja, obezbeđivanje polisa putnog zdravstvenog osiguranja, iznajmljivanje vozila i obezbeđivanje viza za određene destinacije za koje Round The World deluje kao agent. Svi proizvodi, usluge I ponude koje nudi Round The World podležu standardnim uslovima putovanja. Potvrdom „završi rezervaciju“ i označavanjem kvadrata „slažem se sa odredbama i uslovima“, slažete se sa sledećim uslovima:

Aviokarta je dokument koji nije prenosiv na drugu osobu I kao takav se može iskoristit isključivo pod imenom I prezimenom na koje glasi. Segmenti putovanja (letovi) moraju biti iskorišćeni u redosledu navedenom na planu putovanja ( tzv. Itinerer ) aviokarte, što znači da u slučaju propuštanja prvog leta putniku nije dozvoljeno da koristi ostale letove navedene na karti. Kod svake karte važe posebna pravila avio prevoznika. Poštuju se uslovi tarife prevoznika koja je važila na dan kupovine aviokarte.

2. Rezervacija i opis načina isporuke avio karte

 • Rezervacije posredovanjem turističke agencije Round The World podrazumevaju se rezervacije koje su napravljene:
 • online direktno na našem sajtu www.roundtheworld.rs ili www.rtw.rs
 • slanjem zahteva putem telefona
 • slanjem zahteva putem emaila
 • direktnom kupovinom u poslovnici ul. Kralja Milana 34

Ukoliko vršite rezervaciju avio karata online na www.roundtheworld.rs, možete odabrati jedan od sledećih načina plaćanja:

 • Plaćanje preko računa firme. Potrebno je popuniti podatke firme kako bismo Vam poslali račun i rok za plaćanje. Nakon uplate avio karta će Vam biti poslata na email kada nam vaša uplata bude vidljiva na računu. Avio karte se kupuju istoga dana ili maksimalno 24h od urađene rezervacije, ukoliko tarifa avio kompanije to dozvoljava.
 • Plaćanje bankovnim transferom za fizička lica. U slučaju plaćanja bankovnim transferom, novac mora biti blagovremeno dostavljen na račun agencije, odnosno pre isteka krajnjeg roka za izdavanje avio karte. Molimo Vas da nas obavestite kada izvršite uplatu. Izdavanje elektronske avio karte se radi po izvršenoj uplati I kada je ista vidljiva na našem računu, a avio kartu dobijate emailom ili je lično preuzimate u nekoj od poslovnica agencije.
 • Plaćanje gotovinom direktno u agenciji.

Agencija ima pravo da otkaže rezervaciju bez prethodnog obaveštavanja ukoliko putnik ne kupi avio kartu do roka koji je odredila avio kompanija ili naš agent. Trajanje rezervacije koju napravite preko agencijskog online sistema zavisi od brojnih faktora kao što su pravila avio kompanije ili blizina leta, pa Vas molimo da pozovete naše agente i proverite do kada treba izvršiti uplatu. Preko call centra možete saznati vreme trajanja napravljene rezervacije, odnosno krajnji rok do kog treba izvršiti uplatu. Broj telefona call centra je: 011/ 265 92 85 i 060/51 51 830. Radno vreme call centra je 08-19h. Broj telefona za after hour (19 – 23h) je 060/ 51 51 831 .

3. Potvrda rezervacije i karte

Nakon što je rezervacija uspešno završena na e-mail dobićete potvrdu o izvršenju iste.U slučaju da ne stigne potvrda u roku od 15 minuta, putnik je dužan da kontaktira agenciju. Nakon primljene potvrde rezervacije, a pre uplate putnik je dužan da kontaktira agenciju i proveri status rezervacije kao i cenu.

4. Dužnosti i odgovornosti putnika

Elektronska karta (e-ticket) je ugovor između avio kompanije i putnika. Kada kliknete na “Prihvatam uslove” i završite rezervaciju potvrdili ste da ste pročitali i složili se sa Uslovima korištenja, složili ste se sa uslovima plana putovanja i cenom karte.

 1. Putnik je odgovoran da dostavi podatke za rezervaciju koji su potpuni i tačni.
 2. Putnik je dužan da po prijemu rezervacije proveri ispravnost unetih podataka: ime i prezime putnika, destinaciju na koju putuje, datume i vremena letova.
 3. Putnik je dužan da po prijemu karte proveri ispravnost unetih podataka: ime i prezime putnika, destinaciju na koju putuje, datume i vremena letova.
 4. Pažljivo upisujte ime i prezime prilikom rezervisanja; važno je da ne pomešate polja koja su za to određena
 5. Ime i prezime MORAJU da se slažu sa onim upisanom u putnoj dokumentaciji (pasošu)
 6. Umesto š, đ, č, ć i ž koristite s, d, c i z; za bilo kakve nedoumice kontaktirajte nas putem e-mejla ili na telefon : 011/ 26 59 285 I 060/ 51 51 830.
 7. Ako ste se nedavno venčali usled promena prezimena u ličnim dokumentima može doći do problema oko samog puta jer se prezimena neće podudarati sa onima na karti. Zato Vas molimo da kod ovakvih stvari nazovete naše agente i raspitate se o proceduri.
 8. Putnik je dužan da pristupi mestu ukrcavanja (check-in) i izvršenju svih traženih procedura na vreme, ne kasnije od vremena koje je odredio prevoznik. Putniku se preporučuje da se o tome raspita kod avioprevoznika ili u agenciji.
 9. Putnik je dužan da na prijavljivanju za let dokaže svoj identitet i priloži odgovarajuće putne dokumente koji odgovaraju podacima navedenim u avio karti
 10. Putnik ima dužnost da se blagovremeno informiše i pribavi sva potrebna dokumenta, odnosno ispuni sve uslove za ulaz u zemlju u koju putuje i izlaz iz zemlje iz koje putuje, kao i za tranzitnu destinaciju.
 11. Agencija NE SNOSI ODGOVORNOST AKO PUTNIK NE PRIBAVI SVA POTREBNA DOKUMENTA KOJA PROPISUJE VIZNI REŽIM ZEMLJE U KOJU PUTUJE I PREKO KOJE PUTUJE. Agencija ne odgovara za neispravna putna dokumenta zbog kojih putnik nije mogao da nastavi putovanje. Ako putnik poseduje srpski pasoš on mora trajati minimum 3 meseca nakon zakazanog povratka. Postoje izuzeci za određene zemlje pa vas molimo da to blagovremeno proverite sa nadležnim državnim institucijama.
 12. Sve propise određuju nadležni organi zemalja između kojih putuje i preko kojih se tranzitira. Takođe, agencija nije odgovoran za slučajeve kada pogranična policija, carina ili drugi državni organi putniku zabrane izlazak iz zemlje ili ulazak u neku zemlju.
 13. Agencija vam može asistirati u dobavljanju gorenavedenih informacija ili vas uputiti na nadležne institucije za određena pitanja. Savetujemo da kontaktirate naše agente ako imate bilo kakvu dilemu o svom putovanju.
 14. Svi putnici agencije su u obavezi da poseduju Međunarodno putno osiguranje. U protivnom agencija neće biti odgovorna za eventualne dodatne troškove ili neprijatnosti koje mogu nastati (zadržavanje na granici, nemogućnost ulaska u zemlje Šengen zone i slično).
 15. Putnik je dužan da bude prisutan prilikom kontrole njegovog predatog ili ručnog prtljaga koju sprovode carinske ili druge službe. Obavezan je da poštuje carinske propise zemlje iz koje izlazi i zemlje u koju ulazi
 16. Prilikom kupovine putne karte putnik je dužan da obavesti agenciju o svojim zdravstvenim problemima koji bi mogli otežati njegov prevoz ili negativno uticati na tok leta. Takođe mora ispuniti sve zdravstvene odredbe zemlje u koju putuje.

5. Otkazivanje, promena, odlaganje leta i povraćaj sredstava

 • Agencija ne snosi odgovornost za otkazivanje ili pomeranje leta iz komercijalnih ili nekomercijalnih razloga od strane izabranog avio prevoznika. Ako sam putnik odluči da otkaže putovanje ili dođe u situaciju da nije u mogucnosti da putuje, moraju se poštovati pravila koja je propisao avio prevoznik. Za neiskorišćenost ili otkazivanje kupljene karte plaća se određena naknada prema uslovima tarife avio kompanije. Određene tarife su potpuno nerefundabilne u slučaju putnikovog otkazivanja. Postoje dve vrste otkaza / promena:
 • Otkazivanje ili promena napravljena od strane avio kompanije, bez saglasnosti putnika: Avio prevoz u određenim okolnostima zadržava pravo da promeni planove bez najave. Zbog vremenskih uslova, elementarnih nepogoda, ratnih ili zdravstvenih problema, stečaja aviokompanije, problema sa kapacitetom na avionu i sl. avioprevoznik može da otkaže ili promeni svoje vreme leta. Ako iz opravdanih razloga, promena rasporeda letova ili novi raspored ne odgovaraju putniku, imate pravo na nadoknadu sredstava. Refundaciju sredstava odobrava isključivo aviokompanija, kao i iznos novčanih sredstava koja će putniku biti vraćena.
 • Otkazivanja i promene na zahtev putnika: odnosi se na otkazivanje i promenu datuma putovanja uz uslove koje ste potvrdili u procesu rezervacije. Za neiskorišćenost ili otkazivanje kupljene karte plaća se određena naknada prema uslovima tarife avio kompanije.
 • U slučaju odbijanja vize, odbijenica ambasade nije garancija za refundaciju uplaćene avio karte. Mogućnost refundacije isključivo zavisi od propisa avio kompanije. Putnik je dužan da se, u svom interesu, informiše o uslovima tarife pre kupovine, odnosno izdavanja putne karte. Naši agenti su uvek spremni da Vam asistiraju u pružanju ovih informacija.
 • U slučaju odobrene refundacije agencija će refundirati novac osobi čije je ime navedeno na putnoj karti ili osobi koja je platila putnu kartu o čemu treba pružiti dokaz, tj. račun. Nadoknada za izdavanje avio karte ne podleže refundaciji.
 • Refundaciju avio karte ili neiskorišćeni deo avio karte agencija ce vršiti samo po važećim tarifskim pravilima određene avio kompanije. Određene tarife su potpuno nerefundabilne u slučaju putnikovog otkazivanja
 • U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je kartu platio debitnom karticom, putem računa ili gotovinom, sredstva će biti vraćena na tekući račun putnika.
 • Na osnovu uslova tarife i trenutne raspoloživosti, promena destinacije ili datuma poletanja može se zahtevati promena (upgrade) tarife, odnosno doplata razlike u ceni.
 • Takođe, uslovi ekonomskih tarifa uglavnom propisuju uplatu obaveznog penala za promenu. Određene tarife uopšte ne dozvoljavaju promene nakon izdavanja karte i kod njih se samo može primeniti refundacija.Takođe, kod određenih avio kompanija pojedine tarife imaju važnost manju od 12 meseci i nije ih moguće promeniti na duži ostanak od definisanog roka. Putnik je dužan da se, u svom interesu, informiše o uslovima za promene pre kupovine, odnosno pre izdavanja putne karte. Naši agenti su uvek spremni da vam asistiraju u pružanju ovih informacija.

6. Prtljag

Različite avio kompanije imaju drugačija pravila vezana za količinu i maksimalnu težinu prtljaga. Takođe različite tarife jedne iste avio kompanije mogu imati drugačije uslove za prtljag. Obratite pažnju da li pojedini letovi imaju ili nemaju prtljag uključen u cenu! Dozvoljenu količinu predatog prtljaga možete proveriti pri biranju opcija na polju “detalji leta“ ili na polju “’Vaš let“ pri pravljenju pojedinačne rezervacije. U slučaju da želite da dokupite prtljag molimo vas da pozovete naš call centar na 011/ 265 92 85 ili 060/51 51 830 kako biste se informisali o cenama i uslovima. Putnik je u obavezi da se o tim pravilima informiše pre kupovine karte. Eventualne dodatne troškove prouzrokovane odstupanjem od pravila vezanih za prtljag snosi sam putnik. U slučaju gubitka prtljaga, putnik je dužan da slučaj odmah prijavi na Lost and Found šalteru aerodroma. Službenici će napraviti zapisnik i predati potvrdu putniku koju je neophodno čuvati do momenta preuzimanja izgubljenog prtljaga. U slučaju oštećenja prtljaga žalbu treba podneti na šalteru avio kompanije. Za sve troškove prouzrokovane gubitkom ili oštećenjem prtljaga odgovara prevozilac, tj. avio kompanija.

7. Prijavljivanje i ukrcavanje na let putnika

Rokovi za prijavljivanje na let razlikuju se od aerodroma do aerodroma. Potrebno je da se o ovim rokovima Putnik raspita i da ih se pridržava. Avio kompanije imaju pravo da ponište Putnikovu rezervaciju ukoliko se isti ne pridržava rokova za prijavljivanje na let. O rokovima za prijavljivanje na aerodrom Putnik je dužan da se raspita sam. Putnik mora biti prisutan u prostoru za ukrcavanje u avion najkasnije do vremena koje mu je avio kompanija saopštila prilikom prijavljivanja za let. Avio kompanija ima pravo da poništi rezervaciju Putnika, ukoliko se isti na vreme ne pojavi na izlazu za ukrcavanje.

8. Devizni, carinski i zdravstveni propisi

Putnik je dužan da se pridržava deviznih i carinskih propisa Republike Srbije i drugih država u koje putuje. Putnik je dužan da se informiše o zdravstvenim propisima zemalja i da, ukoliko je potrebno, pribavi neophodna zdravstvena dokumenta (potvrda o vakcinaciji i sl.). U slučaju kršenja deviznih, carinskih ili zdravstvenih propisa, sve troškove prekida putovanja snosi sam putnik.

9. Zaštita privatnosti korisnika

U ime agencije obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u agenciji(i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

10. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sistemima banke i avio kompanije. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

11. Odgovornost za sajt

Ukoliko rezervacija na strani dođe do “zamrzavanja” ili obustavi Vašu internet konekciju, molimo Vas da nas kontaktirate i uverite se da li ste uspešno izvršili rezervaciju.

RADNO VREME : – Radnim danima od 09 – 17h

Tel. : +381 60 51 51 830

Adresa za upite: upiti@rtw.rs

Budite uvek u toku sa našim ponudama

Budite uvek u toku sa našim ponudama

(Ne delimo vaše podatke ni sa kim, koristimo ih samo za predviđenu svrhu)